GDPR Policy

Det är av högsta vikt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete.

Denna policy beskriver hur vi på meOne samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen: https://www.datainspektionen.se/gdpr

meOne har som mål att hjälpa våra kunder att hitta rätt kompetens/konsult till aktuella behov, projekt och uppdrag på plats hos våra kunder.

Vi samarbetar med flera leverantörer som är både större och mindre konsultbolag samt enmansföretagare för att hitta rätt konsult och kompetens till våra kunder.

För att kunna tillmötesgå och svara våra kunder på de förfrågningar vi jobbar med, spara vi konsultprofil, namn, telefonnummer och email adresser samt i förekommande fall kontaktuppgifter till konsultchef, säljare eller annan kontaktperson hos leverantören. Företagsnamn, faktureringsuppgifter, adress, organisationsnummer, F-skatt samt övriga kontaktuppgifter till företaget.

I samband med att du via vår webbplats, per telefon, e-post eller brev anmäler dig till våra uppdragsutskick eller beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till våra event eller efterfrågar information kring specifika intresseområden så registreras dina uppgifter som du lämnat. Detta används för hantering av uppdragsutskick/beställda tjänster/nyhetsbrev och/eller inbjudningar till event.

När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna. Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). Där de lagrade uppgifterna endast nås av behörig personal.

Uppgifter som finns sparat kommer att raderas efter 12 månader om det inte finns anledning och behov att spara dessa ytterligare tid – bokföringslagen kräver längre lagringstid, 7 år enligt gällande regelverk.

Endast meOne har rätt att använda de sparade uppgifter, för att kunna matcha kandidater/leverantörer/konsulter mot rätt tuppdrag hos våra kunder.

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att uppdatera texten på hemsidan.

Senast uppdaterad: 2019-08-12

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information eller dina rättigheter eller om du vill få tillgång till de uppgifter vi har sparat om dig eller ditt företag eller om du inte längre vill ha utskick från oss så kan du kontakta oss på följande adress:

meOne Konsultförmedling AB

GDPR

Torshamnsgatan 35 164 40 Kista

info@meone.se