Om oss

Vem vi är

Kompetens

Vi är medvetna om att meOne inte är ensamma IT-konsultmäklare på marknaden, styrkan som våra kunder ser med oss är kunskapen och kompetensen vi besitter av och med seniora medarbetare. Detta gör att vi på ett korrekt sätt kan förmedla kundernas behov till våra konsulter och partners för att därigenom uppnå en hög leveranskvalitet.   
Våra konsulter känner en trygghet i att vi kan vår marknad och därigenom gör meOne tillsammans med våra konsulter det yttersta för att nå den bästa lösningen för våra kunder likväl som för våra konsulter. Med total transparens i behov, kund och affär ser vi till att matchningsprocessen blir optimal för alla parter, där konsulten får rätt utmaningar i en passande miljö. 

 Vi är ett oberoende och fristående IT-konsultbolag där våra konsulters kompetenser och våra relationer är vårt yttersta fokus.
Matchningen i fokus

Resultatet

Resultatet är en konsultmäklarfirma som är mycket skicklig, och huvudsakligen fokuserad, på att skaffa talanger från konsultföretag med frilansare som ett komplement snarare än ett huvudfokus. meOne har en erfarenhet av att framgångsrikt identifiera och tillhandahålla specialister inom:

Vem vi är

Kompetens

En specialistmäklare med Nordens största nätverk inom SAP Kundorienterade, kompetensökning baserat på kundernas behov, kända och kommande. 20 000 konsulter i nätverket meOnes skapades av en grupp konsultföretag (med SAP som gemensam grund).

Resultatet är en konsultmäklarfirma som är mycket skicklig, och huvudsakligen fokuserad, på att skaffa talanger från konsultföretag med frilansare som ett komplement snarare än ett huvudfokus. meOne har en erfarenhet av att framgångsrikt identifiera och tillhandahålla specialister inom:

Våra värderingar

Värderingar

Vi på meOne värdesätter relationer – Vi älskar affärer. Framför allt tycker vi om känslan av en lyckad affär, där alla känner sig som vinnare. Detta är precis vad vi vill uppnå – vi vill ge både våra kunder och våra partners en känsla av att ha vunnit något. En välbehövlig förstärkning i teamet. En trygg och utmanande arbetsplats. En ny långsiktig partner att lita på. Någon man kan ringa vid minsta fråga.

Vi är öppna, med våra avsikter och avtal. Vi tror att de mest framgångsrika affärerna och de mest hållbara relationerna byggs på ärlighet, öppenhet och tydlighet. De parter som är inblandade i en affär – meOne, kund och konsult/partner – har full inblick i alla avtal. Alla ser vad alla får.

Vi ser varje uppdrag och affär som unik med målet att finna en lösning med tre nöjda parter – meOne, kunden och konsulten/partnern. Vårt driv i varje affär är oberoendet, vi rekommenderar de mest lämpade och för närvarande tillgängliga konsulterna för varje uppdrag – varje gång!

Vem vi är

Vår historia

2006
Konsultbolagen Spring, Clarity, Colada och Inspiro kände att befintliga mäklare tog oskäliga arvoden och inte hade tillräcklig kunskap om SAP. Och skapade meOne.
2009
meONe nätverk innehåller nu 550 SAP konsulter, 18 små och medelstora bolag inom SAP
2010
Utnämns till Preferered Partner hos H&M, nätverket har växt enormt till 900 SAP konsulter, 23 små och medelstora bolag inom SAP. Repona kommer in som ägare och Spring lämnar meOne.
2011
meOne breddar till att erbjuda konsulter inom hela IT området i Sverige och Norden.

Ramavtal skrivs med E.ON
2018
Vi har nu ett nätverk med tillgång till närmare 20 000 konsulter inom:

Ramavtal skrivs med Finansinspektionen

Samarbetsavtal med HSB
2019
Med expansion kommer ny VD, Sami Bask, Thomas Alsterback medgrundare och tidigare VD går i pension.

En Regionchef anställs till region syd
2022
Genom ett management buyout förvärvar nyckelpersoner i meOne samtliga aktier, de nya ägarna är:

  • Sami Bask via Lucidens AB

  • Tomas Lanneborn

  • Johnny Nilsson