SAP-konsult: Förmodligen Sveriges bästa SAP-konsulter

Brett erbjudande av SAP-konsulttjänster

Det huvudsakliga målet för oss som konsultmäklare när vi tillsätter en SAP-konsult eller annan IT-konsult är Leveransprecision, det vill säga att matcha rätt kompetens/konsult med rätt behov/kund. Ju bättre leveransprecision vi har, desto fler återkommande och nöjda kunder och partners får vi och desto bättre kan vi bli. Vad vi vill är att arbeta på ett sätt där vi ger så hög och jämn kvalité som möjligt.

meOne har arbetat med SAP som är en av världens största leverantörer av affärssystem sedan 2007 och har idag samlat på oss ett stort nätverk med seniora och erfarna SAP-konsulter. Detta ger oss förmågan att matcha din förfrågan med rätt SAP-konsult till rätt pris. Vi har som mål att svara snabbt på offertförfrågan/kravbild som vi får. Vi gillar verkligen de där lite tuffare utmaningarna, och brukar också kunna hitta lösningar på dem.

Inom vilka områden finns våra SAP-konsulter?

SAP Finance (FI): en modul som hanterar företagets finansiella transaktioner, redovisning, bokföring och rapportering.

SAP Controlling (CO): kostnadsredovisning, budgetering, intern fördelning och prestandaanalys.

SAP Sales and Distribution (SD): Hanterar försäljning, distribution, kundorder och fakturering.

SAP Materials Management (MM): För dig som ansvarar för inköp och lagerhantering/ materialplanering.

SAP Production Planning (PP): Hanterar produktionsplanering, styrning av tillverkningsprocesser och kapacitetsplanering.

SAP Human Capital Management (HCM): personalhantering och personaladmin, löner, rekrytering och utbildning.

SAP Supply Chain Management (SCM): För bolag med supply chain och logistik

SAP Customer Relationship Management (CRM): Försäljninssidans hantering av försäljning och marknadsföring.

SAP Business Warehouse (BW): skapa och hantera företagets datawarehouses för rapportering och analys.

SAP Business Intelligence (BI): dataanalys och reports.

SAP Enterprise Asset Management (EAM): Används för att hantera företagets fysiska tillgångar och underhållsprocesser.

SAP Supplier Relationship Management (SRM): Hanterar relationer och processer med leverantörer.

SAP Product Lifecycle Management (PLM): Används för att hantera produktutveckling, design och livscykelhantering.

SAP Environment, Health, and Safety (EHS): Hanterar miljö- och hälsoskyddsfrågor inom organisationen.

SAP Governance, Risk, and Compliance (GRC): Fokuserar på att hantera risker, följa regelverk och säkerställa efterlevnad.

SAP Quality Management (QM): Används för att säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

SAP Commerce Cloud (tidigare Hybris): E-handelsplattform som används för onlineförsäljning genom att skapa en responsiv kundupplevelse.

Ovan är ett urval av SAP-moduler, det finns fler specialiserade moduler och tillägg beroende på organisationens behov.

Vilken typ av SAP-konsult kan vi tillgodose dig med?

meOne har lång erfarenhet av att jobba med SAP’s affärssystemkonsulter, ett axplock ur olika områden ges nedan.

SAP Implementation Consultant: konsulter som arbetar med implementeringen och anpassa SAP-lösningar för kunder. De är vanligtvis involverade i hela implementeringsprocessen, från analys av kundens behov till installation, anpassning, testning och utbildning.

SAP Functional Consultant: Funktionskonsult med expertis inom ett specifikt område av SAP, till exempel finans (FICO), försäljning, inköp eller produktionsplanering (MM). Deras roll är att hjälpa kunder att använda SAP för att optimera sina affärsprocesser inom det specifika området.

SAP Technical Consultant: En konsult som arbetar med att konfigurera, utveckla och underhålla SAP-systemet. De har t ex expertis inom programmering, nätverksadministration , databashantering, eller andra tekniska områden.

SAP Security Consultant: Skyddar SAP-system från säkerhetshot genom att implementera säkerhetspolicyer, hantera åtkomstkontroller och övervaka systemet mot potentiella hot.

SAP Basis Consultant: Beskrivs kanske bäst som den som hanterar den tekniska infrastrukturen som stöder SAP-systemet. De installerar, konfigurerar och underhåller SAP:s databas, applikationsservrar, operativsystem och andra tekniska komponenter.

SAP Upgrade Consultant: uppgrade konsult uppgradera sina befintliga SAP-system till den senaste version av SAP. Vilket vanligtvis innebär migrering av data, testning av system och säkerställa att alla anpassningar och integreringar är ok efter uppgraderingen.

SAP ISU: Specialister inom modul för energibolag.

Sedan finns det andra typer av SAP-konsulter också beroende på specialisering och branschkunskap.

Erfarna Konsultmäklare

Stort nätverk med SAP-konsulter

 

Behöver du råd, en skräddarsydd produkt eller ett helt team av experter inom IT? Vi hjälpa dig att lösa dina största affärsutmaningar och resursbehov. Från en ABAP utvecklare till en SAP Security Arkitekt, vi finner dem! Erfarna seniora SAP-konsulter med relevant utbildning och rätt kompetens.

 

Är du SAP-konsult och vill bli en del av vårt nätverk?

Vi söker ständigt nya intressanta affärssystemkonsulter till spännande uppdrag hos våra kunder. Registrera ditt CV hos oss idag!

Varför skall jag anlita en SAP-konsult?

Det finns flera fördelar med att anlita en IT-konsult temporärt:

  • Hitta snabbt en resurs till ditt SAP-projekt
  • Bestäm själv hur länge du behöver extra boost för ditt projekt
  • Ha flexibilitet, både att växla upp och ner när projekten kräver det

Istället för att ha en som kan mycket om mindre så kan du välja fler med djupare kunskaper när du sätter upp din affärssystemlösning

Så matchar vi rätt konsult mot just ditt uppdrag

För att vara säkra på att vi båda uppfattat samarbetet på samma sätt bekräftar vi uppdraget skriftligen – enligt rutiner i samråd med kunden. Vår arbetsprocess i enlighet med vår kvalitetsplan finns beskriven nedan:

  1. Vi identifierar ett behov, kan vara genom aktiv försäljning, en förfrågan eller avrop.
  2. Vi Skickar ut en kompetensförfrågan till vårt nätverk, utifrån ett antal kriterier, geografi, kompetens, internationell leverans.
  3. Ett antal partners svarar på förfrågan där vi gör ett första urval och presenterar 2 – 4 kandidater till kund.
  4. Intervjuer genomförs hos kund, där kunden säkerställer att det är rätt person som kommer in.
  5. Utvärdering av IT-konsulten utifrån kompetens, pris i samråd mellan meOne och kund.
  6. Två avtal skrivs, ett med kunden och ett med IT-konsulten
  7. Uppdrag påbörjas

 

Begär offert på SAP-konsult

Vi har lång erfarenhet av de krav som ställs för att matcha en IT-konsult med kraven i ett projekt och vår kvalitetssäkrade urvalsprocess gör att vi säkerställer rätt profil till uppdraget.

Begär offert direkt i formuläret nedan.