IT-konsult: Förmodligen Sveriges bästa IT-konsulter

Hitta rätt IT-konsult till ditt uppdrag

Med ett stort nätverk av kunder och IT-konsulter arbetar vi för att skapa den bästa matchningen mellan uppdragsgivare och konsult.
 

Vi har en ambition att lära känna konsulten djupare, förstå individuella mål och hjälpa till att förverkliga er med nästa utmaning.

Seniora IT-konsulter med relevant kompetens

Vi arbetar med seniora konsulter med hög kompetens. Vi matchar uppdrag med konsulter som är både seniora och har rätt kompetens för ert uppdrag.

Vad gör våra IT-konsulter?

Vi har flera olika typer av IT-konsulter som är specialister inom just sitt område. Från utvecklare, testare och andra hands-on tekniska roller till mer koordinerande och ledande roller som projektledare och interimschefer. Vi har ett stort nätverk av IT-konsulter och tål att utmanas till de tuffaste förfrågningarna.

Nedan är några av de olika roller och uppdrag våra IT-konsulter har och kan ta.

Utvecklare

En utvecklare är en person som skapar och kodar programvara, applikationer och system genom att använda ett eller flera programmeringsspråk och verktyg.

Utvecklare kan specialisera sig inom olika områden, såsom frontend-utveckling, backend-utveckling, mobilapp-utveckling, spelutveckling eller mjukvaruarkitektur. De kan arbeta självständigt eller i team, beroende på projektets storlek och komplexitet.

Vanliga uppgifter för en utvecklare inkluderar:

 • Att skriva, testa och felsöka kod för att skapa programvara och applikationer som uppfyller användarens behov.
 • Att arbeta med olika verktyg och ramverk för att skapa och underhålla applikationer.
 • Att samarbeta med andra utvecklare, projektledare och användare för att förstå kraven och målen för programvaran eller applikationen.
 • Att utvärdera och optimera prestanda och säkerhet för programvaran eller applikationen.
 • Att ständigt lära sig och hålla sig uppdaterad om nya teknologier, verktyg och språk för att kunna förbättra sin förmåga att skapa högkvalitativa programvaror och applikationer.

I grund och botten är en utvecklare en person som skapar tekniska lösningar för att lösa problem och uppfylla behoven hos användare eller organisationer.

Backend-utvecklare

En backend-utvecklare är en person som fokuserar på att utveckla och underhålla applikationens server- och databaskod som är nödvändig för att driva en webbapplikation eller en mobilapplikation.
 

Backend-utvecklare arbetar med programmeringsspråk och teknologier som är avsedda för server-sidan, inklusive databaser, applikationsservrar och API:er. De fokuserar på att skapa och förbättra applikationens funktionalitet, prestanda och säkerhet genom att skriva, testa och felsöka kodbaser.

 
Vanliga uppgifter för en backend-utvecklare inkluderar:
 • Att designa och utveckla server-sidan av webbapplikationer, inklusive databaser, API:er och applikationsservrar.
 • Att skriva och felsöka kod i programmeringsspråk som Java, C, Python, Ruby, PHP eller C#.
 • Att hantera och säkra applikationens data och information genom att hantera databaser och implementera säkerhetsprotokoll.
 • Att samarbeta med frontend-utvecklare och andra teammedlemmar för att säkerställa att applikationens funktionalitet och design fungerar tillsammans på ett smidigt sätt.
 • Att utvärdera prestanda och optimera applikationens hastighet och skalbarhet.

I grund och botten är en backend-utvecklare en person som skapar och underhåller den tekniska infrastrukturen som behövs för att en applikation ska fungera och kommunicera med olika system och databaser.

Frontend-utvecklare

En frontend-utvecklare är en person som fokuserar på att utveckla och underhålla applikationens användargränssnitt (UI) för webbapplikationer eller mobilapplikationer.

Frontend-utvecklare arbetar med programmeringsspråk och teknologier som är avsedda för klientsidan, inklusive HTML, CSS och JavaScript. De fokuserar på att skapa och förbättra användarupplevelsen genom att skriva och designa kodbaser för UI och interaktioner.
 

Vanliga uppgifter för en frontend-utvecklare inkluderar:

 • Att designa och utveckla användargränssnittet för webbapplikationer eller mobilapplikationer.
 • Att skriva och felsöka kod i programmeringsspråk som HTML, CSS och JavaScript.
 • Att implementera designkoncept och grafiska element för att skapa en estetiskt tilltalande användarupplevelse.
 • Att samarbeta med backend-utvecklare och andra teammedlemmar för att säkerställa att applikationens funktionalitet och design fungerar tillsammans på ett smidigt sätt.
 • Att utvärdera och optimera applikationens hastighet och responsivitet.

I grund och botten är en frontend-utvecklare en person som skapar den del av applikationen som användaren ser och interagerar med. De arbetar för att skapa en användarupplevelse som är både tilltalande och funktionell.

Lösningsarkitekt

En lösningsarkitekt inom IT utformar lösningar för att möta företagets IT-behov genom att ta hänsyn till tekniska, affärsmässiga och användarrelaterade faktorer. De skapar tekniska ritningar och modeller, samarbetar med andra IT-team och övervakar och utvärderar lösningen efter lanseringen. I grund och botten arbetar de för att säkerställa att företagets IT-system är effektiva, pålitliga och säkra.

Projektledare

En projektledare är en person som ansvarar för att leda och samordna ett projekt, från start till slut eller utvalda faser av ett projekt.
 

Projektledare ansvarar för att definiera projektets mål och leveranser, planera och tilldela resurser, övervaka framsteg och hantera risker och hinder. De är också ansvariga för att säkerställa att projektet uppfyller budget- och tidsramar, samt att alla intressenter hålls informerade om projektets framsteg.

Testare

En testare är en person som ansvarar för att testa programvara eller applikationer för att säkerställa att de fungerar som de ska och uppfyller användarens behov.


Testare använder olika testmetoder och verktyg för att upptäcka fel och brister i programvaran eller applikationen och rapporterar sedan resultaten till utvecklingsteamet för åtgärd. Testare kan också vara involverade i att utveckla testplaner och testscenarion, samt att övervaka och rapportera resultat från testning.

Cybersecurity

Vanliga uppgifter för en cybersecurity-konsult inkluderar:

 • Att analysera företagets nuvarande cybersäkerhetsläge och identifiera säkerhetsrisker och sårbarheter.
 • Att utveckla en strategi för att skydda företagets informationssystem och data från cyberattacker och andra hot.
 • Att implementera tekniska lösningar som antivirusprogram, brandväggar och krypteringsmetoder för att skydda företagets data och nätverk.
 • Att utbilda personalen om cybersäkerhet och genomföra säkerhetsövningar för att säkerställa att personalen är medveten om säkerhetsrisker och vet hur man hanterar dem.
 • Att övervaka företagets nätverk och system för att upptäcka och hantera eventuella cyberattacker eller säkerhetsincidenter.
 • Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och hoten inom cybersäkerhet och ge råd om bästa praxis för att minska säkerhetsrisker.

I grund och botten är en cybersecurity-konsult en person som hjälper företag och organisationer att skydda sig mot cyberattacker och andra säkerhetsrisker genom att analysera och förbättra deras cybersäkerhet.

SAP-konsulter

En SAP-konsult är en IT-konsult som jobbar med affärssystemet SAP. Vi har lång erfarenhet av SAP och det finns flera områden inom SAP som våra konsulter jobbar med. Ni kan läsa mer om vad våra SAP-konsulter gör här.

Erfarna Konsultmäklare

Stort nätverk med IT-konsulter

Vi samarbetar i dagsläget med ca 500 små och medelstora partnerbolag varav mer än 80 bolag har en tydlig inriktning på SAP, Microsoft, Oracle och Salesforce. Och övriga drygt 400 bidrar med kompetens över hela IT-sektorn.
Vi finns idag representerade i Sverige från norr till söder samt även Norge, Finland och Danmark. Vårt fokus ligger på kundnöjdhet och vi gör alltid det lilla extra för att både kund och konsult ska få de bästa tänkbara förutsättningarna för varje uppdrag.
 

Vi har en nära relation med våra konsulter. Vi kan därför effektivt matcha era behov med rätt konsult. Som uppdragsgivare sparar du tid och får snabbt träffa relevanta och motiverade konsulter som är intresserade av uppdraget.

Konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö och stora delar av Sverige

Vi finns idag representerade i Sverige från norr till söder samt även Norge, Finland och Danmark. Vill du ha direkt kontakt med våra lokala konsultmäklare så når du dem här.

Kontaktuppgifter till våra lokala konsultmäklare

Är du IT-konsult och vill bli en del av vårt nätverk?

Vi hjälper konsultbolag såväl som egenföretagare. Vi rådgör med dig i ett personligt möte för att träffa rätt både med uppdrag och kund. Vill du ha ett bollplank så finns vi där!

Varför skall jag anlita en IT-konsult?

Det finns flera fördelar med att anlita en IT-konsult:

 • Hitta snabbt en resurs till ditt IT-projekt
 • Bestäm själv hur länge du behöver extra boost för ditt projekt
 • Ha flexibilitet, både att växla upp och ner när projekten kräver det
 • Istället för att ha en som kan mycket om mindre så kan du välja fler med djupare kunskaper när du sätter upp din affärssystemlösning

Så matchar vi rätt IT-konsult mot just ditt uppdrag

meOne har beslutat att maximera grym branscherfarenhet och utnyttja denna genom en mer personlig process, för att finna den rätta konsulten till ditt projekt. Det kan vara genom till exempel telefonkontakt där vi tar del av behovsbilden, och när vi känner att vi har en bra bild av behovet så går vi ut till vårt nätverk där 20 000 Konsulter väntar på sitt nästa uppdrag.

För att vara säkra på att vi båda uppfattat samarbetet på samma sätt bekräftar vi uppdraget skriftligen – enligt rutiner i samråd med kunden. Vår arbetsprocess i enlighet med vår kvalitetsplan finns beskriven nedan:
 1. Vi identifierar ett behov, kan vara genom aktiv försäljning, en förfrågan eller avrop.
 2. Vi Skickar ut en kompetensförfrågan till vårt nätverk, utifrån ett antal kriterier, geografi, kompetens, internationell leverans.
 3. Ett antal partners svarar på förfrågan där vi gör ett första urval och presenterar 2 – 4 kandidater till kund.
 4. Intervjuer genomförs hos kund, där kunden säkerställer att det är rätt person som kommer in.
 5. Utvärdering av IT-konsulten utifrån kompetens, pris i samråd mellan meOne och kund.
 6. Två avtal skrivs, ett med kunden och ett med IT-konsulten
 7. Uppdrag påbörjas

Begär offert på IT-konsult till ditt uppdrag

Vi har lång erfarenhet av de krav som ställs för att matcha en IT-konsult med kraven i ett projekt och vår kvalitetssäkrade urvalsprocess gör att vi säkerställer rätt profil till uppdraget.

Begär offert direkt i formuläret nedan.