meOne introducerar en ny grafisk profil

meOne har introducerat sin nya logga som en är en stilren kombination av ett modernt snitt och färg samtidigt som vi behåller den grund meOne står på, ambitionen är att skapa långsiktiga kund- och konsultrelationer likaväl som att attrahera fler kunder och partners på våra viktigaste marknader.

Det har alltid varit lätt att jobba med meOne oavsett om man är kund eller konsult, detta enkla och rättframma samarbete vill meOne sedimentera i både bolaget, bolagets logga och den nya kommunikationsplattformen som har sin grund i bolagets värdegrund med ledorden, ”personligt”, ”transparent” och ”lösningsfokuserat”, detta sammanfattas i kommunikationsplattformen och payoffen ”competence made easy”. Competence made easy innebär att meOne ska fortsätta att verka för det enkla, transparanta och personliga i affärerna, avtalen och ingångna samarbeten.

”Vi är medvetna om att meOne inte är ensamma IT-konsultmäklare på marknaden, styrkan som våra kunder ser med oss är kunskapen och kompetensen vi besitter av och med seniora medarbetare. Detta gör att vi på ett korrekt sätt kan förmedla kundernas behov till våra konsulter och partners för att därigenom uppnå en hög leveranskvalitét”, säger Sami Bask CEO på meOne.

Sami fortsätter resonemanget; ”Våra konsulter känner en trygghet i att vi kan vår marknad och därigenom gör meOne tillsammans med våra konsulter det yttersta för att nå den bästa lösningen för våra kunder likväl som för våra konsulter. Med total transparens i behov, kund och affär ser vi till att matchningsprocessen blir optimal för alla parter, där konsulten får rätt utmaningar i en passande miljö.”

”Competence made easy, det är något vi alla kan samlas kring, både meOne våra kunder och våra konsulter, det ska vara lätt att hitta kompetens likaväl som uppdrag, där finns meOne för dig” avslutar Sami Bask och ler.

Med kommunikationsplattformen ”competence made easy” vill meOne rikta ett större fokus mot att knyta samman behov med kompetens där kundens utmaningar enklare ska matcha mot den kompetens som konsulterna på marknaden besitter.

I många fall kan onödig byråkrati sätta käppar i hjulen för både konsulter/leverantörer och kunder. Detta är något som meOne vill undvika genom att fokusera på att sammanföra rätt kompetens med rätt behov. Vårt mål är att vara en oberoende samtalspartner för våra nuvarande och kommande kunder, där vi kan tillhandahålla den expertis som behövs vid varje tillfälle. På så sätt strävar vi efter att vara en pålitlig partner som över tid kan förse våra kunder med den kompetens och de konsulter som behövs för att på ett tryggt sätt kunna genomföra sina projekt.

meOne agerar också som en trygg partner för konsulter och leverantörer för att diskutera vilka kompetenser som efterfrågas på marknaden. Vi har en bred kunskap om marknaden och kan se vart kunderna är på väg och vi har insikt i vilken teknikstack eller teknikgren man bör satsa på för att kunna erbjuda de kompetenser som efterfrågas av marknaden från gång till annan.

meOne vill rikta ett stort tack till AR Grafiska AB och i synnerhet till Annette Rosberg som drivit det kreativa arbetet i mål med logga och payoff.

Vill du veta mer om meOne eller vår kommunikationsplattform är du välkommen att kontakta Sami Bask CEO meOne, sami.bask@meone.se

Om meOne

Vi en modern konsultförmedlare som har samlat ett team av erfarna medarbetare och samarbetar med fantastiska partners för att erbjuda våra kunder en service som tål att utmanas, även vid de mest krävande förfrågningarna.

Vi strävar efter bästa möjliga klimat på konsultmarknaden för både kunder, leverantörer och partners genom hela processen från köp och sälj till projektgenomförande och leverans.

Fler Nyheter