Vad är en konsultmäklare?

Innehållsförteckning

Vad är en konsultmäklare?

Vad kan vi göra för dig som kund och konsult?

En konsultmäklare är mellanhanden mellan en kund som behöver en konsult och ett konsultföretag. Själva konsultaffären genomförs med hjälp av underkonsulter som finns i konsultmäklarens nätverk. Konsultmäklaren (även kallat konsultförmedlaren) verkar som representant för konsulten och sköter till exempel kontakten med kund, fakturering och eventuell tidsrapportering för uppdraget.

Är du en kund i behov av IT-hjälp för ett projekt som snabbt kanske behöver assistans enkelt och smidigt? meOnes rekommendation är att utgå ifrån vilken typ av roll man söker efter och utvärdera konsultmäklare utifrån deras tidigare uppdrag och vilka typer av konsulter dom erbjuder, för att kunna möta ert behov på bästa sätt. Samt att även se på vilka personer du kommer ha kontakt med, är de kunniga, får du behålla kontaktpersonen genom ditt ”projekt”, eller blir det annan personal som sedan tar över till exempel sourcingen av IT-konsulten?

En rekommendation är att först titta på företagens webbplatser för att se vilka typer av branscher dom verkar inom och fråga ditt nätverk efter rekommendationer, sedan också att ringa dem för ett personligt samtal.

Är du utvecklare och konsult eller IT-konsult som söker ett uppdrag?
Genom att vara ansluten till till exempel meOne som din konsultförmedlare har du även många andra fördelar, utöver den helt fria tillgången till alla kunder och uppdrag. Hos oss på meOne, får du till exempel en aktiv partner och rådgivare med lång erfarenhet till hands, hela tiden, som hjälper dig framåt i din karriär. Dessutom har vi flera typer av servicetjänster som underlättar för dig – exempelvis express som ser till att du får betalt direkt.

Vad gör en konsultmäklare?

Konsultmäklarens roll i att matcha rätt konsult med rätt uppdrag

Om vi utgår från vår roll som konsultförmedlare är det att vara den främsta länken mellan konsulter och kund/uppdragsgivare. Konsultmäklaren fungerar som en öppen och tillgänglig plattform som underlättar för båda parter att hitta en bra match, oavsett vad man behöver. Att vara ansluten till en konsultmäklare är helt gratis för dig som konsult, och ger dig direkt tillgång till ett fantastiskt utbud av kunder och uppdrag. Vissa konsultmäklare är nischade inom en viss typ av bransch, medan andra täcker upp uppdrag och kunder inom alla möjliga områden. För dig som är relativt ny i konsultsvängen finns det stora fördelar av att vara ansluten till en förmedlare med en stor bredd – då du där kan hitta mängder av uppdrag via en och samma kanal. Det innebär att du inte behöver lägga all din värdefulla tid på att knyta kontakter, skapa nätverk och sälja in dig till nya kunder. Det tar oftast mycket mer tid än du anar.

Även om du är helt ny hos en konsultmäklare kommer du omedelbart åt samtliga aktuella kundförfrågningar – det finns inga krav på att du ska ha varit med en viss tid för att kunna söka ett uppdrag. Men ser vi på längre sikt är det däremot fördelaktigt att ha etablerat en relation med din förmedlare och du har förhoppningsvis byggt en historik av tidigare framgångsrika uppdrag. Det ger bra referenser för framtiden!

Hur mycket tar konsultmäklare i arvode?

Konsultmäklare har olika modeller för ersättning för deras tjänster. En del har procentuell del av timarvodet medan några jobbar med fast ersättning av arvodet oavsett priset.

Hos oss på meOne arbetar vi med en låg fast ersättning av timarvodet.

Fördelar för företag att anlita en konsultmäklare

  • Konsultmäklaren kan snabbt matcha köparens behov med rätt person i sitt nätverk.
  • Att använda en konsultmäklare kan vara kostnadseffektiv jämfört med att genomföra en omfattande egen rekryteringsprocess. Företaget slipper att investera lika mycket tid och resurser i att annonsera, intervjuer, och andra rekryteringsaktiviteter.
  • Minimerar risken att anställa fel person eller att inte hitta rätt kompetens för ett projekt. Konsultmäklaren kan erbjuda garantier och stöd för att säkerställa att företaget får den expertis som efterfrågas.
Konsultmäklare - vikten av samarbete och transparens

Söker du en konsult?

Med vår långa erfarenhet har vi en bra grund att utgå ifrån när vi matchar vår konsult till era krav och önskemål. Vi arbetar med en kvalitetssäkrad urvalsprocess för att säkerställa vi får fram rätt profil för uppdraget.

Fördelar att gå genom en konsultmäklare som underkonsult

  • Konsultmäklare marknadsför ofta sina underkonsulter till potentiella kunder. Detta kan ge ökad exponering och möjlighet för underkonsulter att nå ut till en bredare publik utan att behöva investera lika mycket tid och resurser i egen marknadsföring.
  • Genom att vara ansluten till en konsultmäklare kan underkonsulter få tillgång till ett större antal uppdrag och projekt än om de själva skulle söka efter uppdrag. Mäklaren fungerar som en konsultsäljare och kan koppla samman underkonsulter med företag som behöver deras kompetens.
  • Med en konsultmäklare kan underkonsulter minska affärsriskerna. Mäklaren kan erbjuda juridiskt stöd och hantera kontraktsdetaljer, vilket kan vara särskilt viktigt när man arbetar med olika uppdragsgivare.
  • Som underkonsult där man arbetar med en konsultmäklare får man också möjlighet till en ökad variation av uppdrag. Detta är en fördel för dem som vill utöka sina CV med olika uppdrag och branscher.

Är du konsult och vill bli en del av vårt nätverk?

Vi hjälper konsultbolag såväl som egenföretagare. Vi rådgör med dig i ett personligt möte för att träffa rätt både med uppdrag och kund. Vill du ha ett bollplank så finns vi där!