meOne förstärker sitt oberoende

För att tydliggöra sitt oberoende mot marknaden som konsulmäklare har ledningen på meOne genomfört ett management buyout (MBO). Ledningen i meOne Konsultförmedling förvärvade 100% av aktierna från Zington Business Solutions AB, NTT DATA Business Solutions AB, Inspiro Consulting AB, Repona Ventures AB samt Thomas Alsterback tidigare aktiv inom meOne. De tidigare ägarna kommer ha ett fortsatt nära samarbete med meOne både för att leverera IT-specialister till de förfrågningar och kunder som meOne jobbar med men också använda meOne till som resursförsörjare till de kundåtaganden man sitter med.

I samband med detta förvärv tar Sami Bask, Johnny Nilsson och Tomas Lanneborn plats i meOne’s styrelse men kommer också att fortsätta jobba operativt i bolaget för att säkra tillväxt och kontinuitet, Sami Bask kommer att fortsätta som Verkställande Direktör i meOne samtidigt som Johnny Nilssons och Tomas Lanneborns roller tydliggörs i form av ansvar och befogenheter.

Johnny Nilsson fortsätter att verka i södra Sverige som ansvarig Region Direktör Syd.

Tomas Lanneborn axlar ansvaret som Region Direktör för region Öst.

– Vi vill med denna organisation säkerställa kontinuitet och tillväxt i meOne’s huvudregioner samtidigt som vi skapar möjligheter till tillväxt i övriga regioner, Norr och Väst. Vår tillväxtplan för dessa regioner kvarstår enligt tidigare plan där vi kommer att närmast titta på en Regionansvarig till väst, säger Sami Bask.

Johnny Nilsson flikar in och säger att antalet förfrågningar i region väst ökar kontinuerligt och det skulle kännas skönt med en dedikerad person som kan utgå från Göteborg för att på så sätt frigöra ännu mer av min tid till att arbeta i Skåne och södra Sverige.

meOne har fortsatt Norden som sin hemmamarknad men under sitt nya ledarskap har meOne som mål att öka sin befintliga marknadsandel i första hand inom Sverige, med lokal närvaro i flera svenska städer.

– Vi har stark tilltro till meOne men för att skapa tillväxt är det viktigt att vi hela tiden tittar på nya kunder och är öppna för nya möjligheter. Med vårt stärkta oberoende kan vi också aktivt jobba med konsulthus för att stärka deras leverans i åtaganden och kundprojekt, säger Tomas Lanneborn.

Om meOne Konsultförmedling AB

meOne grundades 2007 och var från början inriktad på SAP-specialister vilket vi fortfarande är starka inom men vi har med tiden utvecklat ett stort och kompetent partnernätverk där vi idag täcker hela IT-området. Vi är starka på våra lokala marknader samtidigt som vi erbjuder våra tjänster i hela Norden.

Med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Lund tar vi oss an uppdrag i hela Norden med fokus på Sverige.

För mer information, kontakta:

meOne Konsultförmedling AB

Sami Bask, VD

sami.bask@meonegroup.com

+46 793 402 903

Fler Nyheter