meOne i Stockholm flyttar och får ny adress

meOne kommer från och med den 1 januari 2021 i Stockholm att sitta på en ny adress. Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista.

Tidigare har meOne haft kontor i ett sk. co-working space vilket betyder ett öppet landskap med andra företag detta har under en lång tid tjänat ett bra syfte. Vi ser framöver, med fler uppdrag som är SUA-/säkerhetsklassade, ett behov av att kunna sitta avskilt. Detta har utmynnat i ett beslut att flytta till ett eget kontor. Vi kommer i samband med flytten också ha tillgång till kontor söder om Stockholm, detta är viktigt för oss då vi vill ha närhet till våra viktiga kunder.

Stockholm 2020-12-22
Sami Bask
meOne Konsultförmedling AB

meOne är en fullserviceleverantör inom IT-området och vi samarbetar i dagsläget med ca 500 små och medelstora partnerbolag varav ca 70 har en tydlig SAP inriktning medan och övriga drygt 400 bidrar med kompetens över hela IT-sektorn.

Vi har idag uppdrag i Sverige från norr till söder och har Norden, Sverige, Norge, Finland och Danmark som hemmamarknad. Vår fokus ligger på kundnöjdhet och vi gör alltid det lilla extra för att både kund och konsult ska få de bästa tänkbara förutsättningarna för varje uppdrag.

För ytterligare information kontakta Sami Bask, VD, meOne +46 793 402 903

Fler Nyheter