meOne tackar för fortsatt förtroende som leverantör av IT konsulttjänster till Finansinspektionen

meOne har förmånen att verka som leverantör till Finansinspektionen av IT konsulttjänster. Ett avtal och samarbete som Finansinspektionen nu valt att fortsätta med och förlänga.

Finansinspektionen är en oerhört spännande kund som jobbar inom ett område som både är viktigt och ligger i teknikens framkant. Med en verksamhet som främst riktar sig till svenska bank- och finansmarknaden men som även driver internationella samarbeten, penningtvätt, banktransaktioner, riskhantering, globalisering, ser vi både utmanande och intressanta uppdrag som vi kan erbjuda våra konsulter och partners. meOne tackar för detta fortsatta förtroende att verka som leverantör av IT konsulttjänster till Finansinspektionen.

Ramavtalet sträcker sig 1 år och gäller IT-konsulttjänster på Finansinspektionen.

Stockholm 2020-08-31
Sami Bask
meOne Konsultförmedling AB

meOne är en fullserviceleverantör inom IT-området och vi samarbetar i dagsläget med ca 500 små och medelstora partnerbolag varav ca 70 har en tydlig SAP inriktning medan och övriga drygt 400 bidrar med kompetens över hela IT-sektorn.

Vi har idag uppdrag i Sverige från norr till söder och har Norden, Sverige, Norge, Finland och Danmark som hemmamarknad. Vår fokus ligger på kundnöjdhet och vi gör alltid det lilla extra för att både kund och konsult ska få de bästa tänkbara förutsättningarna för varje uppdrag.

För ytterligare information kontakta Sami Bask, VD, meOne +46 793 402 903

Fler Nyheter